Welcome

Ez vî karê xweyî biçûk di civandina Belgeyên Komela Xwendevanên Kurd de li Ewropa -K S S E- de û di Dîgîtalîkirina wan de ji bona Dr. Nuredin Zaza, Ismet Şerif Wanlî û Kemal Fuad ve bi taybetî ve û herwehajîpêrejî bi giştî ve ji bona hemû Xwedevanên Endamên wîna ve ji bona Karûbarên wanî pir hêja û bi Nerx ve di wê Serdema Mêjûwa me de didim bipêkeşkirin û bidiyarîkirin.

Belê bes û bi tenaha ez dixwazim bi kurtî ve, bi givaştî û gihaştîjî ve bidim bigotin, ku Pêşmergên Kurdistanê bi hemû mêrxasîya xwe ve di nava Welêt de ji bona Malandina Koletî û Bendîtîya Hovberên Dagîrkerên Sawdar û Daşên Kurdistanê ve didatin bixebatkirin; Werjî hemû Endamên Komela Xwendevanên Kurd li Ewropa de -K S S E- jî de bi hemû dilsozî û welatperwerî ve bi nala Pêşmergên Kurdistanê ve li Derve de ji bona Nasîna Rewşûzîneta Miletê Kurd ve li herçar Perçên Kurdistanê de ji bona Tevaya Bîrûbaerîya giştîyî Cihanê ve diatin bixuyanîkirin, da ku ji bal wan ve pişta Xebata Miletê Kurdî rewa bi xurtî ve bête bigirtin.

Herwehajîpêrejî divê li vêderê jî de bête bigotin, ku Komela Xwendevanên Kurd li Ewropa de – K S S E-  bi pêleke pir giringî û xweş ve di tevahîya Jîyana Endamên wêna de dide bitomarkirin.

Herwehajî di dawîya dawî jî de ez diwazim pir sipasîya xwe bi taybetî ve ji bona Xanima Nergiz Abî ve bidin bipêşkirin; jiber ku wêna bi bêhtir ji mehekê ve û bi bêwestandin ve ev Belgeyên hanê bi vî rengê ciwanî rêxistinê ve dane bidigîtalîkirin.

Thank you for visiting our Website (KSSE-Archive.com). In this page you will find a collection of documents from the Kurdish Student Society in Europe (KSSE). These documents, spanning decades, are from the personal archives of Dr. Mohamed Salah Cuma and have been organized by Ms. Nergiz Abi.

The KSSE was founded in 10 July 1956 in Wiesbaden with the aim of maintaining a network between Kurdish students in Europe, as well as bringing international attention to the plight of the Kurdish people in Greater Kurdistan. The archives provide a glimpse of the work of the KSSE in the form of letters, reports, meetings, statements, photographs, invitations, literature, publications, and document that have been shared with the KSSE through the decades. The work of the KSSE is a rich part of Kurdistan’s history and must be preserved. We are happy to add any KSSE documents and material you may have to this archive with full credit to your name. If you have documents please message us at info@ksse-archive.com